Báo cáo đầu tư bền vững 2023 của PSP Investments phác thảo tiến độ về các ưu tiên bền vững hàng đầu-PR Newswire APAC

Tin tức nổi bật 

 • Đạt được mục tiêu tăng đầu tư vào tài sản chuyển đổi lên $7,5 tỷ trước năm 2026.
 • Dữ liệu GHG được báo cáo về phạm vi 1 và phạm vi 2 cho tài sản trong phạm vi đã tăng từ 47% trong năm tài chính 2022 lên xấp xỉ 54% trong năm tài chính 2023.
 • Hiểu biết sâu hơn về các rủi ro và cơ hội liên quan đến bền vững vào văn hóa, hoạt động và thực hành đầu tư của chúng tôi để tăng cường phương pháp đầu tư bền vững dài hạn.
 • Tăng cường cách tiếp cận bền vững và khí hậu bằng cách cập nhật chính sách đầu tư bền vững, quản trị doanh nghiệp và các nguyên tắc bỏ phiếu ủy quyền.
 • Mối quan hệ hợp tác gia tăng với các nhà đầu tư tổ chức, hiệp hội ngành và NGO nêu bật sự tập trung của chúng tôi vào sự gắn kết và hợp tác.

MONTRÉAL, ngày 15 tháng 9 năm 2023 /PRNewswire/ — Hội đồng Đầu tư Hưu trí Khu vực Công (PSP Investments) hôm nay đã công bố Báo cáo đầu tư bền vững hàng năm, trong đó phác thảo cách tổ chức đang cố gắng tích hợp đầu tư bền vững vào văn hóa, hoạt động và hoạt động đầu tư để tiếp tục nâng cao năng lực và giải quyết các rủi ro và cơ hội mới nổi. Báo cáo kèm theo bao gồm các tiết lộ tài chính liên quan đến khí hậu của PSP Investments dựa trên các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD).

, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành tại PSP Investments cho biết: “Trong một năm được đánh dấu bởi những thách thức và bất ổn đối với các nhà đầu tư, PSP Investments tiếp tục mang lại kết quả tài chính dài hạn bền vững và nâng cao khả năng giải quyết các rủi ro và cơ hội mới nổi,” Deborah K. Orida, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành tại PSP Investments cho biết. “Chúng tôi mong muốn phát triển tầm nhìn xa hơn về những thay đổi cơ cấu sẽ ảnh hưởng đến đầu tư trong dài hạn. Điều này sẽ bao gồm những hiểu biết ngày càng tăng của chúng tôi về khí hậu, đa dạng sinh học và tác động của các vấn đề xã hội đối với giấy phép hoạt động của chúng tôi.”

Báo cáo phác thảo tiến độ của PSP Investments về các ưu tiên bền vững hàng đầu của tổ chức, bao gồm hiệu quả hướng tới các mục tiêu khí hậu cho năm tài chính 2026, tích hợp các yếu tố bền vững vật chất vào việc ra quyết định và phát triển phương pháp tiếp cận. Các tiết lộ tài chính liên quan đến khí hậu thể hiện tiến độ về các số liệu và mục tiêu; giới thiệu đánh giá chất lượng dữ liệu đầu tiên của chúng tôi bằng phương pháp Quan hệ Đối tác cho Tài chính Kế toán Carbon (PCAF); và trình bày tiến độ đạt được trong cách tiếp cận và thực hiện Phân loại tài sản xanh của chúng tôi.

“Là một nhà đầu tư hưu trí, một trong những niềm tin đầu tư cốt lõi của chúng tôi là xác định, giám sát, tích hợp và tận dụng các yếu tố mới nổi góp phần vào hiệu quả đầu tư dài hạn và khả năng của chúng tôi trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình,” Eduard van Gelderen, Phó Chủ tịch Cấp cao và Giám đốc Đầu tư tại PSP Investments cho biết. “Báo cáo đầu tư bền vững 2023 của chúng tôi cho thấy tiến bộ mà chúng tôi đang thực hiện trong việc chuyển niềm tin này thành hành động cụ thể và kết quả có thể đo lường được.”

Điểm nổi bật trong năm tài chính 2023 bao gồm: 

Hành động về biến đổi khí hậu

 • Xác định nhiều tài sản chuyển tiếp đủ điều kiện trong danh mục của chúng tôi hơn dự kiến khi chúng tôi lần đầu tiên triển khai Phân loại tài sản xanh, cho phép chúng tôi đạt được mục tiêu tăng đầu tư vào tài sản chuyển đổi lên $7,5 tỷ sớm hơn dự kiến.
 • Mở rộng phạm vi áp dụng Phân loại tài sản xanh của chúng tôi để bao gồm các trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và áp dụng các tiêu chí nghiêm ngặt hơn đối với tài sản xanh ở thị trường công và tư nhân.
 • Xuất bản một sách trắng Phân loại tài sản xanh nhằm nỗ lực tăng tính minh bạch và thúc đẩy hội tụ thị trường.
 • Phát hành Báo cáo Tác động Trái phiếu Xanh đầu tiên, có liên quan đến phát hành trái phiếu xanh đầu tiên của chúng tôi là 1 tỷ đô la Mỹ trong tài chính 2022.

Tiếp tục mở rộng khả năng dữ liệu 

 • Ra mắt tổng nguồn quỹ đầu tiên cho quy trình thu thập dữ liệu liên quan đến tính bền vững, bao gồm các chỉ số hiệu suất quan trọng trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, đa dạng, công bằng và hòa nhập (DE&I), đạo đức kinh doanh, an ninh mạng và quyền riêng tư dữ liệu và quản lý nguồn nhân lực.
 • Thực hiện sáng kiến thu thập dữ liệu GHG cấp tài sản với các đối tác của công ty danh mục điều hành địa phương tại sáu quốc gia, bao gồm hơn ba triệu ha đất nông nghiệp và đất gỗ trên hơn 400 tài sản riêng lẻ.
 • Tạo ra các công cụ thẩm định bền vững để giúp các chuyên gia đầu tư của chúng tôi tích hợp các cân nhắc liên quan đến tính bền vững vật chất vào quy trình đầu tư của họ.

Thúc đẩy phương pháp đầu tư bền vững 

 • Cập nhật Chính sách đầu tư bền vững, Quản trị doanh nghiệp và Các nguyên tắc bỏ phiếu ủy quyền, tiếp tục đưa cách tiếp cận của chúng tôi về tính bền vững và khí hậu vào các hoạt động đầu tư và sở hữu tích cực của chúng tôi, nâng cao kỳ vọng của chúng tôi về quản trị doanh nghiệp và tiết lộ công khai về các rủi ro và cơ hội biến đổi khí hậu.
 • Giới thiệu một mô hình trung tâm và có tiếng nói chung để tích hợp các yếu tố bền vững vật chất vào quy trình đầu tư của chúng tôi, cung cấp cho các nhóm đầu tư của chúng tôi các công cụ, nguồn lực và đào tạo cuối cùng sẽ cho phép họ chịu trách nhiệm lớn hơn cho hoạt động này.
 • Tận dụng Nhóm làm việc đầu tư khí hậu cấp độ tài sản để thúc đẩy hợp tác về các cơ hội đầu tư khí hậu trong các khoản đầu tư PSP và xây dựng kiến thức về các chủ đề đầu tư khí hậu quan trọng.

Tiếp tục tạo ra giá trị thông qua quyền sở hữu chủ động 

 • Trong năm tài chính vừa qua, PSP Investments đã tham gia với 860 công ty niêm yết công khai có chứng khoán nắm giữ. Việc này được thực hiện trực tiếp với công ty, với sự hỗ trợ của một nhà cung cấp dịch vụ quản lý toàn cầu, hoặc, nếu phù hợp, hợp tác với các nhà đầu tư hoặc tổ chức cùng chí hướng như Liên minh Quản trị Tốt của Canada (Canadian Coalition for Good Governance).
 • Trong năm tài chính 2023 PSP Investments đã bỏ phiếu tại 5.760 cuộc họp về tổng số 58,872 Nghị quyết Quản lý và Cổ đông.

“PSP Investments đã phát triển phương pháp tiếp cận toàn diện để đầu tư bền vững, tận dụng vốn, ảnh hưởng và khả năng của chúng tôi để bảo tồn và nâng cao giá trị dài hạn,” Herman Bril, Giám đốc Điều hành và Trưởng bộ phận Bền vững và Đổi mới khí hậu tại PSP Investments cho biết. “Tập trung mạnh mẽ vào vật chất cho phép chúng tôi, với tư cách là nhà đầu tư, hiểu rõ hơn tác động tiềm ẩn của các yếu tố liên quan đến tính bền vững đối với hiệu quả tài chính và đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt để hỗ trợ việc tạo ra giá trị dài hạn.”

Để đọc báo cáo TCFD và Đầu tư bền vững 2023 của PSP Investments, hãy truy cập trang web của chúng tôi.

Giới thiệu về PSP Investments

Ban đầu tư hưu trí khu vực công (PSP Investments) là một trong những nhà đầu tư hưu trí lớn nhất của Canada với $243,7 tỷ tài sản ròng đang được quản lý tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Công ty quản lý một danh mục toàn cầu đa dạng bao gồm các khoản đầu tư vào thị trường vốn, vốn cổ phần tư nhân, bất động sản, cơ sở hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên và đầu tư tín dụng. Được thành lập vào năm 1999, PSP Investments quản lý và đầu tư số tiền chuyển giao cho Chính phủ Canada sử dụng các kế hoạch hưu trí của Dịch vụ công liên bang, Lực lượng Canada, Cảnh sát Hoàng gia Canada Mounted và Lực lượng dự bị. Có trụ sở chính đặt tại Ottawa, PSP Investments còn có văn phòng kinh doanh chính tại Montréal và các văn phòng tại New York, London và Hồng Kông. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập investpsp.com  hoặc theo dõi chúng tôi trên LinkedIn.

Hình ảnh – https://mma.prnasia.com/media2/2210508/PSP_Investments_PSP_Investments__2023_Sustainable_Investment_Rep.jpg?p=medium600

Liên hệ Truyền thông: Maria Constantinescu, PSP Investments, Điện thoại: (514) 218-3795 | 1 844 525 3795, Email: media@investpsp.ca

Bài viết liên quan

Chiến dịch #AfghanGirlsVoices của quỹ Giáo dục Không thể Chờ đợi nhấn mạnh những lời chứng thực tế đầy ắp niềm hy vọng, lòng dũng cảm và sự kiên cường của nữ sinh Afghanistan bị từ chối quyền học tập
13/06/2024 ... Hoa Thi Multimedia

Rt. Hon. Gordon Brown, Giám đốc Điều hành ECW Yasmine Sherif và Nhà vô địch Toàn cầu ECW Somaya Faruqi kỷ niệm 1.000 ngày lệnh cấm nữ sinh ở Afghanistan…

Xem thêm...
Dòng sản phẩm mới nhất của Mouser dẫn đầu xu hướng kiến trúc phân vùng dành cho xe vận hành bằng phần mềm
13/06/2024 ... Hoa Thi Multimedia

THƯỢNG HẢI, 13/06/2024 /PRNewswire/ — Trong bối cảnh công nghệ ô tô ngày càng phát triển mạnh mẽ về lĩnh vực điện tử, các nhà thiết kế đã chuyển sang…

Xem thêm...
NDC Partnership và UNFCCC Ra Mắt Công Cụ để Hỗ Trợ Các Quốc Gia Nâng Cao Tham Vọng NDC 3.0 và Đẩy Nhanh Quá Trình Thực Hiện
13/06/2024 ... Hoa Thi Multimedia

   NDC Partnership và ban thư ký của Công Ước Khung Liên Hợp Quốc về Biến Đổi Khí Hậu (UNFCCC) ra mắt công cụ trực tuyến nhằm hỗ trợ các quốc…

Xem thêm...