Phỏng vấn thông tin chính sách

Phỏng vấn thông tin chính sách

Sẵn dịp sự kiện của Hiệp hội Cơ khí điện TP.HCM, chúng tôi phỏng vấn ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, về những hỗ trợ của chính quyền TP.HCM đối với các doanh nghiệp ngành cơ khí tự động hóa… Trong đó đặc biệt lưu ý là có bố trí quỹ đất để các doanh nghiệp ngành này có thể chung cùng trong một khu tập trung, liên kết phụ trợ nhau được thuận tiện hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngành cơ khí tự động hóa vươn xa thêm nhiều thị trường trên thế giới…