Tọa đàm đầu tư vào Đà Nẵng

Tọa đàm đầu tư vào Đà Nẵng

Người Việt ở nước ngoài ai cũng muốn hướng về quê hương… Đó là tâm sự chung của nhiều kiều bào tại Tọa Đàm Giới thiệu môi trường đầu tư Thành phố Đà Nẵng hướng tới người Việt ở nước ngoài được tổ chức tại TP.HCM mới đây…
Tại Hội nghị, chính quyền Đà Nẵng giới thiệu môi trường đầu tư hấp dẫn tại địa phương với những chính sách ưu đãi thuế quan cho nhà đầu tư vượt trội TP.HCM và Hà Nội, các khu hành chính một cửa tiện lợi cho nhà đầu tư…
Hội nghị diễn ra hơn 3 tiếng, với những cuộc thảo luận và phát biểu xuyên suốt. Chủ nhiệm hội doanh nhân kiều bào tại nhiều nước đăng ký phát biểu trực tuyến cùng các doanh nhân tham dự trực tiếp…
Hội nghị bàn luận đa chiều các chính sách cần tạo điều kiện hơn nữa để chào đón nhà đầu tư Việt Kiều về nước, ví dụ chính sách thừa kế cho con của Việt Kiều có quốc tịch nước ngoài…
Chủ nhiệm các hội doanh nhân các nước cũng nêu lên các cơ hội kinh doanh, đầu tư hướng tới Đà Nẵng trong thời gian tới. Chính quyền Đà Nẵng ghi nhận và sẵn sàng tiếp đón các đoàn làm việc…
Cuối buổi, đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thuộc Bộ Ngoại giao phát biểu trả lời các vấn đề nêu ra tại Tọa đàm…