Trường quay tùy biến chương trình truyền hình

Trường quay tùy biến chương trình truyền hình

Trường quay tùy biến…
Từ kịch bản chương trình cùng khách hàng mà những trường quay được chuyển hóa theo chất riêng…
Có doanh nghiệp muốn phỏng vấn, talkshow… ở không gian 5 sao, có đơn vị chỉ cần ghi hình tại văn phòng, cũng có khách hàng muốn trường quay trang hoàng theo phong cách mới…
Hoa Thi Media hợp tác cùng đơn vị chuyên biệt bố trí trường quay, âm thanh, ánh sáng… cho ra những góc quay khác lạ… rất duyên…